Bokattacker – ett sätt att sätta igång läsning

Bokattacker – ett sätt att sätta igång läsning

Vilka är ni? Jag heter Lena N Berg och är skolbibliotekarie två F-6 skolor Kävlinge kommun. Min medtalare heter Sofia Boberg och är skolbibliotekarie på en F-6 skola och en 7-9 skola i Kävlinge kommun. Vad kommer ni att tala om? Vi skolbibliotekarier i Kävlinge genomför regelbundet bokattacker, där vi alla fem bokpratar på en och … Läs mer

Författare på besök

Författare på besök

Vilka är ni? Vi heter Helena Jeppsson och Malin Brandqvist. Vi arbetar på Komvux Malmö Pauli i huvudsak med svenska som andraspråkselever. Vad kommer ni att tala om? Många av våra elever använder svenskan i väldigt liten utsträckning utanför skolan och litteraturen kan vara en väg in i det svenska språket. För att ytterligare stimulera … Läs mer

Plocka russinen ur kakan

Plocka russinen ur kakan

Vilka är ni? – Jag heter Christina Strömwall och arbetar som bibliotekspedagog på Skönadalsskolan, en F-6-skola. Det är ett bibliotek att vara stolt över. Stort, välsorterat och med en bred verksamhet. Många elever säger att det här är skolans mysigaste plats. Drivkraften kommer från kontakten med elever och lärare. Samarbetet med mina skolbibliotekariekollegor är mycket viktigt. … Läs mer