Filed under Talare

När Mediateket flyttade ut på skolgården

När Mediateket flyttade ut på skolgården

Vem är du? Jag heter Maria Nilsson och är bibliotekarie på Pauli gymnasium. Vad kommer du att tala om? Jag kommer att berätta om dagen då Mediateket flyttade ut på skolgården. En ambition med detta var att verka för att skapa en kulturell mötesplats på skolan där elever både kan skapa och ta del av kultur … Läs mer

Bokattacker – ett sätt att sätta igång läsning

Bokattacker – ett sätt att sätta igång läsning

Vilka är ni? Jag heter Lena N Berg och är skolbibliotekarie två F-6 skolor Kävlinge kommun. Min medtalare heter Sofia Boberg och är skolbibliotekarie på en F-6 skola och en 7-9 skola i Kävlinge kommun. Vad kommer ni att tala om? Vi skolbibliotekarier i Kävlinge genomför regelbundet bokattacker, där vi alla fem bokpratar på en och … Läs mer

Författare på besök

Författare på besök

Vilka är ni? Vi heter Helena Jeppsson och Malin Brandqvist. Vi arbetar på Komvux Malmö Pauli i huvudsak med svenska som andraspråkselever. Vad kommer ni att tala om? Många av våra elever använder svenskan i väldigt liten utsträckning utanför skolan och litteraturen kan vara en väg in i det svenska språket. För att ytterligare stimulera … Läs mer